SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

139.

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08 i 86/09), članka 27. Statuta Osnovne škole »Centar«, članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju člana i imenovanju članice Školskog odbora
Osnovne škole »Centar«

I.

Razrješuje se član Školskog odbora Osnovne škole »Centar« Franjo JAJČEVIĆ.

II.

Za članicu Školskog odbora Osnovne škole »Centar« imenuje se Renata KAPŠ, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/09-01/160

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-2

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr