SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD ČABAR

36.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/ 04) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici od 4. rujna 2009. godine donosi

I. IZMJENU I DOPUNU
Programa izgradnje komunalne infrastrukture na
području Grada Čabra za 2009. godinu

Članak 1.

Članak 1. Programa izgradnje komunalne infrastruktre na području Grada Čabra za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/09) mijenja se i glasi:

I. IZVORI FINANCIRANJA

ŠUMSKI DOPRINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000,00 kuna

KOM. DOPRINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kuna

UKUPNO 500.000,00 kuna

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 2.

Ova Izmjena stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/86

Ur. broj: 2108/01-09-1

Čabar, 4. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 

I. izmjena i dopuna Programa izgradnje   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr