SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD ČABAR

33.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 4. rujna 2009. godine donijelo je

I. IZMJENU PROGRAMA
financiranja javnih potreba Grada Čabra za 2009. godinu

Članak 1.

Tabela 1. Programa financiranja javnih potreba Grada Čabra u 2009. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/09) mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

Ova Izmjena stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-02/09-01/2

Ur. broj: 2108/01-09-2

Čabar, 4. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

I. izmjena Programa financiranja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr