SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD ČABAR

32.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 4. rujna 2009. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Socijalnog programa Grada Čabra za 2009. godinu

Članak 1.

U članku 1. Socijalnog programa Grada Čabra za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/09) (nastavno: Socijalni program) iznos »390.000,00 kuna« mijenja se u iznos »590.000,00 kuna«.

Članak 2.

Članak 2. Socijalnog programa mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 1. ovog Programa raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Prijevoz učenika - 180.000,00 kn

- financiranje prijevoza učenika polaznika Srednje škole »Vladimir Nazor« Čabar

2. Podmirenje troškova stanovanja - 20.000,00 kn

- pravo na podmirenje troškova najamnine

- pravo na plaćanje komunalne naknade

- pravo na plaćanje odvoza komunalnog otpada

- pravo na plaćanje troškova utroška vode

- pravo na podmirenje troškova električne energije

3. Jednokratna novčana pomoć - 20.000,00 kn

- pomoć se tijekom proračunske godine može ostvariti u najviše dva navrata (prvi put u iznosu od 500,00 kuna i drugi put u iznosu od 200,00 kuna)

4. Pogrebne usluge - 6.000,00 kn

- podmirenje dijela troškova ukopa članova obitelji socijalno ugroženih građana

6. Pomoć za novorođenu djecu - 40.000,00 kn

- za novorođenu djecu čiji roditelji ispunjavaju uvjete predviđene Odlukom o socijalnoj skrbi na području Grada Čabra

7. Božićno-novogodišnji pokloni - 50.000,00 kn

- poklon paketi namjenjeni djeci uzrasta od 0 godina do četvrtog razreda osnovne škole (Djed Božićnjak) i prigodni božićno-novogodišnji paketi namijenjeni umirovljenicima.

8. Pomoć za ogrjev - 40.000,00 kn

- sufinancira Primorsko-goranska županija (korisnici prava na pomoć za uzdržavanje) i Proračun Grada (uvjeti predviđeni Odlukom o socijalnoj skrbi na području Grada Čabra).

9. Ostala socijalna prava - 15.000,00 kn

- podmirenje troškova marende učenika OŠ, podmirenje troškova smještaja djece u vrtić, nabava školskih knjiga i slično.

10. Pomoći po zaključku Gradonačelnika - 27.000,00 kn

11. Financiranje javnih radova na području Grada koje obavljaju određene socijalne kategorije stanovništva - 192.000,00 kn.«

Članak 3.

Ova Izmjena stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-02/09-01/1

Ur. broj: 2108/01-09-2

Čabar, 4. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr