SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD CRIKVENICA

82.

Na temelju članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 4. sjednici održanoj 23. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa u Gradu Crikvenici (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/09), u članku 14. stavak 2. i 3., članku 16. stavak 2. članku 20. stavak 2., članku 23., članku 24., članku 30. stavak 1., članku 34., članku 39. i članku 44. stavak 2. riječi« Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/09-01/33

Ur. broj: 2107/01-01-09-2

Crikvenica, 23. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr