SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD CRIKVENICA

81.

Na temelju članka 5. stavak 7., članka 8. i članka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08 i 38/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 4. sjednici održanoj dana 23. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o organiziranju Prometne jedinice mladeži na području Grada Crikvenice

Članak 1.

U Odluci o organiziranju Prometne jedinice mladeži na području Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/07), u članku 5. i članku 7. stavak 2. riječi »Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/09-01/32

Ur. broj: 2107/01-01-09-2

Crikvenica, 23. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr