SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD CRIKVENICA

79.

Na temelju članka 251. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 4. sjednici održanoj 23. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o zabrani i ograničenju građevinskih radova
za vrijeme turističke sezone

Članak 1.

U Odluci o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 14/04 i 21/08), u članku 7. stavak 1. riječi »Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/345

Ur. broj: 2107/01-01-09-2

Crikvenica, 23. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr