SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD CRIKVENICA

76.

Na temelju članka 3. stavak 1. , članka 13. i članka 4. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04 i 38/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 4. sjednici održanoj 23. rujna 2009.godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/07 i 19/07), u članku 6. stavak 4., članku 7. stavak 3., članku 9. stavak 5., članku 11. stavak 2. i stavak 4., članku 13. stavak 1., članku 16. stavak 1., članku 18. stavak 1. i stavak 3. i članku 20. stavak 2. i stavak 4. riječi »Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/344

Ur. broj: 2107/01-01-09-2

Crikvenica, 23. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr