SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD CRIKVENICA

75.

Na temelju članka 8. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici 4. održanoj 23. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove
Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/99), u članku 4. , članku 6. stavak 1., članku 8. stavak 1., članku 15. i u članku 20. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/09-01/08

Ur. broj: 2107/01-01-09-2

Crikvenica, 23. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr