SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD CRIKVENICA

74.

Na temelju članka 3. i članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04 i 38/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 4. sjednici održanoj 23. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o grobljima

Članak 1.

U Odluci o grobljima (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/00), u članku 4. stavak 2., članku 8. stavak 2., članku 14. stavak 2., članku 16. stavak 2. i članku 34. stavak 2. i stavak 3. riječi »Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/378

Ur. broj: 2107/01-01-09-4

Crikvenica, 23. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr