SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD CRIKVENICA

73.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) i članka 8. Odluke o dodjeli bespovratne financijske pomoći za kupnju građevinskog zemljišta, stana ili kuće (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/02) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 4. sjednici održanoj 23. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli bespovratne financijske pomoći za kupnju
građevinskog zemljišta, stana ili kuće

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se namjenska bespovratna pomoć za kupnju stana Nikoli Mulcu, Goranska 19, Crikvenica, HRVI 30%-IX. skupine.

Članak 2.

Namjenska bespovratna financijska pomoć iznosi 21.395,07 EUR (slovima: dvadestjednatisućatristodevedesetpet eura i sedam centa) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan isplate i može se koristiti isključivo za kupnju stana na temelju prethodno ovjerene izjave korisnika pomoći Nikole Mulca o namjenskom korištenju pomoći za rješavanje stambenog pitanja.

Namjenska bespovratna financijska pomoć iz stavka 1. ovog članka isplatit će se u sljedećim rokovima:

. Iznos od 11.395,07 EUR do 31. 12. 2009. g.

. Iznos od 10.000,00 EUR do 31. 3. 2010. g.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 370-01/09-01/17

Ur. broj: 2107/01-01/1-09-5

Crikvenica, 23. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr