SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

119.

Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08) i članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09), župan Primorsko-goranske županije, dana 28. rujna 2009. godine donio je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju i razrješenju članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija

I.

U točki I. Odluke o imenovanju i razrješenju članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 21/06 i 7/08) u podtočci 8. »Lječilište Veli Lošinj«, umjesto Renate Žugić, za novu članicu Upravnog vijeća imenuje se Anamarija Vodanović.

II.

Utvrđuje se da je Renata Žugić imenovana za ravnateljicu Lječilišta Veli Lošinj, čime joj je prestao mandat u Upravnom vijeću Lječilišta Veli Lošinj.

III.

Mandat novoimenovane članice Upravnog vijeća Anamarije Vodanović traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/09-07-17

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-09-3

Rijeka, 29. rujna 2009.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr