SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

49.

Na temelju članka 34. stavak 1. i 3. Zakona o popisima birača (»Narodne novine« broj 19/07) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za popis birača

Članak 1.

Osniva se Povjerenstvo za popis birača Općine Omišalj koje čine predsjednik i dva člana koji imaju svoje zamjenike.

Članak 2.

U Povjerenstvo iz članka 1. imenuju se:

1.Branimir Čolić, za predsjednika,
Andrej Cetina, za zamjenika predsjednika,

2.Boženka Kukolj, za člana,
Gabrijel Kučinić, za zamjenika člana,

3.Mira Španjić, za člana,
Tea Modrušan, za zamjenika člana.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Komisije za popise birača (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/05).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 17. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr