SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

36.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. rujna 2009. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i
socijalne skrbi za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 48/08), u članku 3., točki 1., alineji 1. brojka: »40.000,00« zamjenjuje se brojkom: »43.000,00«.

Članak 2.

U članku 3., točki 1., iza alineje 3. dodaje se alineja 4. »- Centar za dijalizu otoka Krka 24.000,00«.

Članak 3.

U članku 3., točki 2., alineji 3. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »36.000,00«.

Članak 4.

U članku 3., točki 2., alineji 4. brojka: »370.000,00« zamjenjuje se brojkom: »330.000,00«.

Članak 5.

U članku 3., točki 2., alineji 5. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »38.000,00«.

Članak 6.

U članku 3., točki 2., alineji 6. brojka: »178.000,00« zamjenjuje se brojkom: »190.000,00«.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 17. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr