SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

35.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08 i 86/09), članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. rujna 2009. godine donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i športu za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/08), Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2009. godinu iz članka 4. stavka 2. mjenja se i glasi:

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 17. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr