SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

34.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko -goranske županije« broj 30/ 09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. rujna 2009. godine donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/08), članak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2009. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 9.006.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 8.891.000,00, sufinanciranja 40.000,00 kn i spomeničke rente 75.000,00 kn.

Prihodi od komunalne naknade planirani u iznosu od 9.500.000,00 kn. Preostala sredstva komunalne naknade u iznosu od 609.000,00 kn raspodjeljuju se na:

- rashode za vatrogasnu postrojbu i DVD 525.000,00 kn,

- održavanje objekata školskog i socijalnog sadržaja (izrada projekta izgradnje dječjeg vrtića u Omišlju -poz. 36.2) u iznosu od 84.000,00 kn«.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 17. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr