SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

33.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. rujna 2009. godine donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/08) članak 1. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

- sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01,125.11) u ukupnom iznosu od 360.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 243.393,08 kn i proračuna: prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 116.606,92 kn,

- sredstva za gradnju javnih površina - Lukobran Njivice (poz 125.06) u iznosu od 140.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

- sredstva potrebna za gradnju tržnice - tržnica Omišalj (poz 146 i 146.01) u iznosu od 220.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126.1, 126) u iznosu od 395.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa,

- sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz. 137, 135.1) u ukupnom iznosu od 3.147.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 915.000,00 kn, te proračuna: sufinanciranja građana za katastrasku izmjeru u iznosu od 800.000,00 kn, sufinanciranja (Dina) 115.000,00 i prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka - HBOR-a u iznosu od 1.317.000,00 kn,

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom (poz. 124, 124.1) u ukupnom iznosu od 1.045.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge(namjensko povećanje cijene vode)u iznosu od 370.000,00 kn i proračuna: prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka u iznosu od 675.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda (poz. 125.1, 125.02 i 130, 124.01 - zona Pušća) u ukupnom iznosu od 2.164.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa 1.396.000,00 kn i proračuna: naknade za priključenje od 100.000,00 kn, prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka -HBOR-a u iznosu od 568.000,00 kn i potpora u iznosu od 100.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.2) u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge(namjensko povećanje usluge odvoza otpada) u iznosu od 100.000,00 kn i proračuna: prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka u iznosu od 100.000,00.

- sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.2, 130.3, 130.01 i 130.4) u ukupnom iznosu od 4.274.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2.874.857,22 kn, spomeničke rente 1.000.142,78 kn, prihoda od zakupa nekretnina 100.000,00 i potpora 299.000,00 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 17. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr