SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

32.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. rujna 2009. godine donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE OMIŠALJ ZA 2009. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/08) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Omišalj za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 17. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine O  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr