SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

115.

Na temelju članka 19. stavak 1. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih (»Službene novine PGŽ« broj 17/07) i članka 28. točka 17. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na, 4. sjednici 24. ruina 2009. godine donijela je

ODLUKU
o izboru članova Županijskog savjeta mladih

Članak 1.

U Županijski savjet mladih (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) izabrani su:

1. Siniša Jardas - Planinarsko društvo »LISINA« Matulji

2. Ana Puž - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji

3. Vinko Polić - Socijaldemokratska studentska unija SSU - Podružnica Rijeka

4. Katharina Bajo Ogrizović - Županijska organizacija Hrvatske narodne stranke - Liberalni demokrati, Mladi HNS-a Rijeka

5. Todor Mrđen - Županijska organizacija Hrvatske narodne stranke - Liberalni demokrati, Mladi HNS-a Rijeka

6. Dino Manestar - Županijska organizacija Foruma mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske - Županijska organizacija Primorsko-goranske županije

7. Danko Žitinić - Županijska organizacija Foruma mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske - Županijska organizacija Primorsko-goranske županije

8. Želimir Bagić - Mladež Hrvatske demokratske zajednice Primorsko-goranske županije

9. Sara Pozar - Mladež Hrvatske demokratske zajednice Primorsko-goranske županije

10. Marko Turina - Hrvatska akademska zajednica Sveučilišta u Rijeci

11. Mihael Jovanović - Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih je dvije godine, računajući od dana konstituiranja.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih biraju se iz reda članova Savjeta mladih na način određen Odlukom o osnivanju Županijskog savjeta mladih (»Službene novine PGŽ« broj 17/07)

Članak 4.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova za rad u Savjetu mladih sukladno odluci kojom se uređuju naknade članova Skupštine i članova radnih tijela Skupštine.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi za Skupštinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/7

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-46

Rijeka, 24. rujna 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr