SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

109.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 4. sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije za
luku posebne namjene - športska luka Brgudi

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije za luku posebne namjene - športska luka Brgudi (»Službene novine« broj 12/99, 26/03 i 13/05), članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije, a radi razvitka dosadašnjih djelatnosti, održavanja postojeće obale, vezova i plovila te sukladno Studiji gospodarske opravdanosti iz ožujka 2009. godine, Davatelj koncesije produžuje Ovlašteniku koncesije razdoblje koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Brgudi za daljnjih 8 godina odnosno od 16. lipnja 2011. godine do 16. lipnja 2019. godine.«

Članak 2.

Na temelju ove Odluke sklopit će se dodatak ugovoru o koncesiji kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke, ne potpiše Dodatak ugovora o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/7

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-34

Rijeka, 24. rujna 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr