SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. rujna 2009.
OPĆINA MATULJI

37.

Na temelju članka 32. a u svezi sa člankom 91. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na 4. sjednici održanoj dana 15. rujna 2009. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U Statutu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09) u članku 32. stavku 1. točka 11. briše se u cijelosti.

U istom članku, u točki 10. treba brisati riječi »za iznose zaduženja koji prelaze iznos od 1.000.000,00 kn«

Članak 2.

U članku 41., stavku 1., točka 16. briše se u cijelosti.

Članak 3.

U članku 43. stavku 3. točki 9. riječi »utvrđuje prijedlog« zamjenjuju se riječju »predlaže«.

U istom članku točka 10. mijenja se i glasi:

»-predlaže odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima je Općina Matulji jedini osnivač ili u njima ima većinski osnivački udio.«

U istom članku točka 11. mijenja se i glasi:

»-izvještava Općinsko vijeće o zaključenju svakog pojedinačnog ugovora ili niza ugovora koji obuhvaćaju istovrsne poslove ili poslove vezane uz isti objekt ili pravni subjekt čija je vrijednost 1.000.000,00 kn i više, istog dana kad je zaključen ugovor kojim se ispunjavaju navedeni uvjeti.«

U istom članku stavak 4. briše se u cijelosti.

Članak 4.

U članku 50. stavku 1. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca.«

U istom članku, stavku 1. postojeće točke 4., 5 i 6 postaju točke 5., 6. i 7.

Članak 5.

U članku 52., stavak 1., alineja 2 mijenja se i glasi:

»-kada svojim radom prouzroči Općini znatnu materijalnu štetu u iznosu od 1% Proračuna Općine Matulji u tekućoj godini, a ako 1% od Proračuna iznosi preko 500.000 (petstotisuća) kuna pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000 kuna.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/2

Ur. broj: 2156-04-09-04

Matulji, 15. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Željko Grbac, oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=632&mjesto=51211&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr