SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. rujna 2009.
GRAD CRES

36.

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), te članka 10. stavka 2. i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 16. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/02, 7/05 i 37/ 08) - u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 5. stavku 4., riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 13., stavku 1., Odluke, riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

U istom stavku, iza riječi »Grada Cresa« briše se točka i dodaju se riječi » te dobitnici priznanja prvog reda - Priznanja Frane Petrića.«

Članak 3.

U članku 18. Odluke, brišu se riječi »i članovi Gradskoga poglavarstva kao pojedinci«, a riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 20. stavku 1. Odluke, riječ »Tajništvo« zamjenjuje se riječima »Nadležno tijelo«.

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da sačini i objavi pročišćeni tekst Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-1/10

Ur. broj: 2213/02-02-01-09-4

Cres, 16. rujna 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr