SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

42.

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09), članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/ 08 i 44/08) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 2. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja Općine Baška, kao stručno, operativno i koordinativno tijelo, imenuje se u svrhu pružanja stručne pomoći i pripremanja akcija zaštite i spašavanja, kojima rukovodi Općinski načelnik.

Članak 2.

Stožer zaštite i spašavanja Općine Baška imenuje se u sastavu:

1. Hajrudin Mulaosmanović (zamjenik Općinskog načelnika) - načelnik stožera,

2. mr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med. (potpredsjednik Općinskog vijeća), član,

3. Neven Dorčić (voditelj Odsjeka za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela), član,

4. Vedran Barbalić (privremeni upravitelj T.D. Baška d.o.o.), član,

5. Snježana Grgurić, dr. med., liječnica u ordinaciji opće medicine u Baški, član,

6. Borislav Jelušić (zapovjednik DVD-a Baška), član,

7. Milka Kalaica (djelatnica DUZS, Područni ured Rijeka), član,

8. Ivan Katalinić (načelnik Policijske postaje Krk PU PGŽ), član.

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška.

Članak 4.

Administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška, klasa: 021-05/08-01/3, ur. broj: 2142-03-08-7, od 27. svibnja 2008. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-03/09-01/4

Ur. broj: 2142-03-09-2

Baška, 2. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr