SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

41.

Temeljem članka 37. stavci 1. i 3. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09), te članka 24. stavci 2. i 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 2. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća

Članak 1.

Uz radna tijela Općinskog vijeća Općine Baška osnovana Statutom Općine Baška, osnivaju se nova radna tijela Općinskog vijeća Općine Baška i to:

1. Povjerenstvo za razvoj poljoprivrede, ribarstva i stočarstva,

2. Povjerenstvo za proračun i financije.

Članak 2.

Povjerenstvo za razvoj poljoprivrede, ribarstva i stočarstva:

. razmatra i predlaže mjere za unapređenje i razvoj poljoprivrede, ribarstva i stočarstva,

. obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća, kao i one koje mu posebno povjeri Općinsko vijeće,

Povjerenstvo ima predsjednika, potpredsjednika i jednoga člana, od kojih se predsjednik bira iz redova članova Općinskog vijeća.

Članak 3.

Povjerenstvo za proračun i financije:

. sudjeluje u izradi prijedloga proračuna, izmjena i dopuna istoga, polugodišnjeg i godišnjeg izvršenja proračuna,

. prati izvršenje proračuna,

. obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća, kao i one koje mu posebno povjeri Općinsko vijeće, a svezi su s proračunom i financijama.

Povjerenstvo ima predsjednika, potpredsjednika i jednoga člana, od kojih se predsjednik bira iz redova članova Općinskog vijeća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/13

Ur. broj: 2142-03-09-6

Baška, 2. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr