SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
GRAD RIJEKA
25

27.

Na osnovi članka 38. stavka 1. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/98, 4/98-ispr., 6/01 i 19/02) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 16. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini troškova uklanjanja,
premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila

Članak 1.

U Odluci o visini troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/99, 14/01 i 15/02) u članku 1. stavku 1. riječi »u Ulici Antuna Barca - području budućeg čvora »Rujevica« zamjenjuju se riječima »na području Brajdice«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/18

Ur. broj: 2170-01-10-04-3

Rijeka, 16. ožujka 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr