SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 36. Četvrtak, 10. rujna 2009.
GRAD CRIKVENICA
73

71.

Na temelju članka 32. st. 3. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine« broj 109/07 i 125/08) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Crikvenice objavljuje

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE
o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu

1. Kandidat ADALBERT BLAŽEVIĆ dipl. oec.

Zamjenik kandidata VELJKO GAŠPAROVIĆ dipl. oec.

Zamjenik kandidata DUŠKO ANTIĆ

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS

- nisu dostavljeni podaci o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu

2. Kandidat ROBERT JOSIP MANISTAR

Zamjenik kandidata BORIS LOVRIĆ

Zamjenik kandidata IVAN PAVLIĆ

AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE - ARS

- nisu dostavljeni podaci o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu

3. Kandidat BORIS MODRIĆ

Zamjenik kandidata MARTINA MANDEKIĆ

Zamjenik kandidata SINIŠA GAVRAN

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

- nisu dostavljeni podaci o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu

4. Kandidat IGOR POSARIĆ, dipl. ing.

Zamjenik kandidata KAZIMIR FERENČIĆ dipl. iur.

Zamjenik kandidata ARSEN BADURINA dipl. teolog

NAZAVISNI KANDIDAT

- nisu dostavljeni podaci o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu

5. Kandidat DAMIR RUKAVINA dipl. ing.

Zamjenik kandidata SENKO SMOLJAN, prof.

Zamjenik kandidata VESELKO MUTAVGJIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

- sredstva kandidata Damira Rukavine:

34.500,00 kn - iz proračuna prema Zakonu o financiranju pol. stranaka

- struktura troškova:

Promidžbeni materijal 22.091,00 kn

Elektronski mediji 4.238,28 kn

Tiskovni mediji 5.272,24 kn

Reprezentacija 2.882,81 kn

- sredstva zamjenika kandidata Senka Smoljana:

6.700,00 kn - iz proračuna prema Zakonu o financiranju pol. stranaka,

- struktura troškova:

Promidžbeni materijal 2.500,00 kn

Elektronski mediji 1.412,76 kn

Tiskovni mediji 1.757,42 kn

Reprezentacija 960,94 kn

- sredstva zamjenika kandidata Veselka Mutavgjića:

6.700,00 kn - iz proračuna prema Zakonu o financiranju pol. stranaka

- struktura troškova:

Promidžbeni materijal 2.500,00 kn

Elektronski mediji 1.412,76 kn

Tiskovni mediji 1.757,42 kn

Reprezentacija 960,94 kn

6. Kandidat BOŽIDAR TOMAŠEK

Zamjenik kandidata DINO MANESTAR

Zamjenik kandidata ŽARKO STILIN

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

HRVATSKA SOCIJALNOLIBERALNA STRANKA - HSLS

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

- troškovi promidžbe sva tri kandidata iznose 39.276,61 kn, a ostatak troškova od 70.984,79 kn se odnosi na trošak promidžbe za izbore za Gradsko vijeće, pa sveukupni troškovi promidžbe iznose 110,261,61 kn.

Sva sredstva isplaćena su sa akreditiva gradske organizacije SDP Crikvenica.

- struktura troškova:

Troškovi ured materijala papir, koverte,

dvd, cd 447,25 kn

Izdaci za poštanske marke 1.206,10 kn

Promidžbeni materijal (majice, upaljači,

olovke) 11.224,00 kn

Plakati, reklame, natpis i letci 4.074,80 kn

Fotografske usluge 2.000,00 kn

Troškovi ugostiteljskih usluga (Tina 297,00 kn,

Rest. Domino 1.491,00 kn, Maslina 3.163,00 kn,

Caffe bar Kiss 819,00 kn, 5.770,00 kn

Korištenje oglasnog prostora (Primorske

novine 3.050,00 kn

Troškovi medija (Promo pult i vizual za

promo pult) 1.332,85 kn

Troškovi reklame (radio) 6.344,00 kn

Izrada web stranice 3.050,00 kn

Usluga digitalnog tiska 1.220,00 kn

Za prehrambene artikle (trgovina Dramalj) 1.620,00 kn

Bonovi za kavu 1.288,32 kn

Naknade za promatrače (dva puta

1.020,00 kn) 2.040,00 kn

Troškovi izborne promidžbe (Tomašek) 20.000,00 kn

Troškovi glazb. nastupa grupe Vivak 8.000,00 kn

Održavanje račun. sustava 2.562,00 kn

Troškovi izborne kampanje MAKOL

Marketing 15.155,44 kn

Troškovi predizborne kampanje za

gradonačelnika 19.276,82 kn

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Crikvenice nije bilo u mogućnosti udovoljiti u potpunosti odredbi čl. 33. st. 3. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba s obzirom ostale stranke nisu udovoljile zakonskoj obvezi da u roku od 14 dana od dana objave službenih rezultata izbora nadležnom povjerenstvu jedinice lokalne samouprave dostave završno izvješće o izvorima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu, a tome nisu udovoljili niti nakon što su pozvani dopisom od 06. kolovoza 2009. godine. Usto se napominje kako SDP nije specificirao trošak koji se odnosi na kandidate za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika već je završno izvješće dostavljeno u obliku kako je navedeno naprijed.

Klasa: 013-01/09-01/01

Ur. broj: 2107-01/04-09-44

Crikvenica, 3. rujna 2009.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog izbornog
povjerenstva Grada Crikvenice
Domagoj Vučkov, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr