SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
KOMUNALNO DRUŠTVO GKTD MURVICA D.O.O.
73

1.

Gradsko komunalno trgovačko društvo REPUBLIKA HRVATSKA
»M U R V I C A« d.o.o. ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
Trg Stjepana Radića 1/II GRAD CRIKVENICA
Crikvenica SKUPŠTINA DRUŠTVA

CJENIK KOMUNALNIH USLUGA
OD 1. 9. 2009. GODINE

CIJENA

1. ODVOZ SMEĆA netto PDV brutto

23% kn/m2

1.1. GRAĐANI

Ia zona (7 x tjedno sezona, 3 x tjedno vansezona) 0,59 0,14 0,73

Ia zona (6 x tjedno sezona, 3 x tjedno vansezona) 0,52 0,12 0,64

II zona (3 x tjedno čitave godine) 0,38 0,09 0,47

kn/l

cijena u zoni pilot projekta - zakup volumena po litri 0,53 0,12 0,65

cijena u zoni pilot projekta - pražnjenje po litri 0,04 0,01 0,05

1.2. GOSPODARSTVO

1.2.0. Za odvoz smeća gospodarstvenim subjektima obračunavaju se slijedeći

faktori opterećenja:

- 6 x ugostiteljski objekti (restorani, kafići, bistroi, pizzerije, krčme,

konobe), slastičarne, trgovine mješovitom robom, mesnice,

ribarnice, te trgovine voćem i povrćem,

- 5 x ostale trgovine i ljekarne,

- 4 x hoteli, klimatska lječilišta, turistička naselja i odmarališta,

- 3 x industrijski pogoni, obrtničke radnje i skladišta,

- 2 x domovi zdravlja i ambulante, agencije i dječji domovi

- 1 x škole, domovi kulture, muzeji, galerije, crveni križ i hum. org.

- 0,5 x kampovi i plaže

1.2.1. Poduzeća sa kontinuiranim godišnjim poslovanjem I. zona 0,62 0,14 0,76

1.2.2. Poduzeća sa kontinuiranim godišnjim poslovanjem II. zona 0,39 0,09 0,48

1.2.3. Poduzeća sezonskog karaktera (odmaral. Kampovi, plaže i

turistička naselja) I. zona 1,08 0,25 1,33

1.2.4. Poduzeća sezonskog karaktera (odmaral. kampovi i II. zona

turistička naselja) 0,63 0,14 0,77

1.2.5. Brodovi registrirani za prijevoz turista - gosp. Djelatnost

obračun 4,5 kn netto x br.reg. Putnika + čl. Posade

- sezonci se obračunavaju u vremenu od 01.05. - 31.10.

- za poduzeća sa kontinuiranim radom mogu se

sklapati godišnji ugovori sa ugovorenim cijenama kn/l

cijena u zoni pilot projekta - zakup volumena po litri 0,80 0,18 0,98

cijena u zoni pilot projekta - pražnjenje po litri 0,04 0,01 0,05

1.3. OSTALE USLUGE ČISTOĆE

1.3.1. Cijene usluga odvoza smeća po narudžbi

- kontejner od 600 - 1100 l 126,54 29,10 155,64

- kontejner od 5 - 7 m3714,54 164,34 878,88

- preša do 10 m31.016,94 233,90 1.250,84

1.3.2. Najam kontejnera od 5 - 7 m3 po danu 41,68 9,59 51,27

1.3.3. Najam kontejnera od 660 - 1100 lit po danu 8,33 1,92 10,25

1.3.4. Odvoz smeća trokolicom Piaggio do 2m3253,13 58,22 311,35

2. KANALIZACIJA

Jedinica mjere

2.1. GRAĐANI

2.1.1. Građani u stambenim zgradama m2 (površ. stana) 0,46 0,11 0,57

GKTD Murvica

Srijeda,2.rujna2009. Stranica3985—broj35

SLUŽBENENOVINE

2.1.2. Domaćinstva u vansezoni m31,41 0,32 1,73

2.1.3. Domaćinstva u sezoni m33,44 0,79 4,23

2.2. GOSPODARSTVO

2.2.1. Gospodarstvo u vansezoni m33,23 0,74 3,97

2.2.2. Gospodarstvo u sezoni m34,98 1,15 6,13

2.3. OSTALE USLUGE NA KANALIZACIJI

2.3.1. TAM - »Kanaljet« h 495,91 114,06 609,97

2.3.2. »Fekalac« tura 5,5 m3552,58 127,09 679,67

2.3.3. Usluge »Kanaljet« i »Fekalac« izvan gradskog područja - po predračunu

2.3.4. Izdavanje sugl. i uvjerenje za priklj. na kanalizaciju:

- za kolektivnu izgradnju i posl. prostore 1.142,48 262,77 1.405,25

- za individualnu stambenu izgradnju 373,95 86,01 459,96

2.3.5. Troškovi priključka na kanalizaciju:

- prijevoz

- trošak mater. i rada obračunat po radnom nalogu

2.4. MJESEČNA NAKNADA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA

GRAĐANI 16,00 3,68 19,68

GOSPODARSTVO 20,00 4,60 24,60

3. GROBLJANSKE NAKNADE I USLUGE

3.1. Grobljanske naknade za grobno mjesto - godišnje

3.1.1. - grob veličine do 2 m294,14 21,65 115,79

3.1.2. - grob veličine od 2,01 - 3 m2112,86 25,96 138,82

3.1.3. - grob veličine od 3,01 - 4 m2131,99 30,36 162,35

3.1.4. - grob veličine od 4,01 - 5 m2150,28 34,56 184,84

3.1.5. - za svaki započeti m2 preko 5 m251,49 11,84 63,33

3.1.6. - naknada za niše 94,14 21,65 115,79

3.2. Otkupnine za grobna mjesta

3.2.1. Otkupnina za fintu 4.957,50 1.140,23 6.097,73

3.2.2. Otkupnina za nišu - jednostruka 3.441,64 791,58 4.233,22

3.2.3. Otkupnina za nišu - dvostruka 7.700,00 1.771,00 9.471,00

3.2.4. Otkupnina za nišu za urnu 1.147,50 263,93 1.411,43

3.2.5. Otkupnina za grobno mjesto na općem polju 1.817,00 417,91 2.234,91

3.2.6. Otkupnina za grobnice - jednostruke 11.871,99 2.730,56 14.602,55

3.2.7. Otkupnina za grobnice - dvostruke 22.260,00 5.119,80 27.379,80

3.3. Grobljanske usluge

3.3.1. Skidanje i montaža mramorne pokrovne ploče grobnice 560,70 128,96 689,66

3.3.2. Skidanje i montaža mramorne pokrovne ploče sa niše 301,23 69,28 370,51

3.3.3. Iskop, ukop i zatrpavanje u zemlju 431,38 99,22 530,60

3.3.4. Ukop u grobnicu 504,32 115,99 620,31

3.3.5. Ukop u nišu 336,21 77,33 413,54

3.3.6. Eshumacija do 6 god. nakon ukopa 3.019,38 694,46 3.713,84

3.3.7. Eshumacija preko 6 god. nakon ukopa 1.309,67 301,22 1.610,89

3.3.8. Preuzimanje pokojnika - iz kuće 79,80 18,35 98,15

3.3.8.1. Preuzimanje pokojnika - od trećih osoba 172,13 39,59 211,72

3.3.9. Ostala sitne usluge koje nisu taksativno navedene u cjeniku 79,80 18,35 98,15

3.3.10. Jednokratno korištenje mrtvačnice 51,60 11,87 63,47

3.3.11. Korištenje prostorije za seciranje 37,04 8,52 45,56

3.3.12. Korištenje limenog sanduka 115,20 26,50 141,70

3.3.13. Korištenje depozitorija 52,50 12,08 64,58

3.3.14. Lotanje limenog sanduka 73,16 16,83 89,99

3.3.15. Štampanje osmrtnica / kom 7,63 1,75 9,38

3.3.16. Sakupljanje starih kostiju u grobu 819,67 188,52 1.008,19

3.4. Prijevoz na području Grada Crikvenice 190,80 43,88 234,68

3.4.1. Prijevoz van područja grada Crikvenice 3,18 0,73 3,91

3.4.2. Prijevoz pokojnika van granica RH 1 EUR/ km

3.5. Naknade za izvođenje radova na groblju

3.5.1. Izdav. potvrda i nadzor za manje popravke grobova i grobnica 188,63 43,38 232,01

3.5.2. Izdav. potvrde i nadzor kod izrade betonskih i kamenih okvira 188,63 43,38 232,01

3.5.3. Izd. potvrde i nadzor kod izrade okvira sa pokrivenom pločom 234,28 53,88 288,16

3.5.4. Izdavanje potvrde i nadzor kod izrade grobnica vel. 1 groba 336,97 77,50 414,47

3.5.5. Izdavanje potvrde i nadzor kod izrade grobnica vel. 2 groba 434,05 99,83 533,88

3.6. Marža

3.6.1. Za pogrebnu opremu (25 - 45%)

3.6.2. Za ostale proizvode (15 - 60%)

Stranica3986—broj35 Srijeda,2.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

4. ZELENA I SUVENIR TRŽNICA

4.1. CIJENE USLUGA NA ZELENOJ TRŽNICI

4.1.1. Jednokratno korištenje balans vage na tržnici 18,93 4,35 23,28

4.1.2. Prodaja i smještaj robe na podu tržnice (7h/m2) 14,63 3,36 17,99

4.1.3. Prodaja i smještaj robe iz vozila po m2 zauzete površine 56,80 13,06 69,86

4.1.4. Korištenje tržnog stola - natkriveni dio 22,95 5,28 28,23

4.1.5. Korištenje tržnog stola - nenatkriveni dio 18,03 4,15 22,18

4.1.6. Korištenje tržnog mjesta - ribarnica 57,66 13,26 70,92

4.1.7. Jednokratno korištenje WC - a (kabina) 4,30 0,99 5,29

4.1.8. Jednokratno korištenje WC - a (pisoar) 1,72 0,40 2,12

4.1.9. Korištenje suncobrana - dnevno 10,33 2,38 12,71

4.1.10. Rezervacija stolova - natkriveni dio 4,30 0,99 5,29

4.1.11. Rezervacija stolova - nenatkriveni dio 3,44 0,79 4,23

4.1.12. Korištenje stolova za animalne proizvode 31,84 7,32 39,16

4.1.13. Korištenje skladišnog prostora dnevno (minimalne/m2) 7,75 1,78 9,53

4.2. Prodaja raznih proizvoda na prostoru između suvenir

i zelene tržnice, m2/dan (prigodne prodaje) 31,84 7,32 39,16

5. CIJENE U OJ ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

5.1. USLUGE VOZILA I STROJEVA

5.1.1. Čistilica za čišćenje ulica kn/h 178,50 41,06 219,56

5.1.2. Trokolica »Piaggio« kn/h 84,00 19,32 103,32

5.1.3. Spec. vozilo cisterna za pranje i prijev. vode kn/h 294,00 67,62 361,62

5.1.4. Kamion sa dizalicom kn/h 265,08 60,97 326,05

5.1.5. Visokotlačni stroj FALCH kn/h 132,43 30,46 162,89

5.1.6. Hidr. Radna stanica LIFTON kn/h 144,26 33,18 177,44

6. CIJENE RADNOG SATA DJELATNIKA

6.1. Vozači specijalnog motornog vozila 52,50 12,08 64,58

6.2. Ostali KV djelatnici 52,50 12,08 64,58

6.3. VKV - mehaničar - bravar 62,83 14,45 77,28

6.4. VKV - električar 62,83 14,45 77,28

6.5. PKV - radnik komunalne higijene 42,00 9,66 51,66

6.6. Grobar 47,34 10,89 58,23

6.7. Tržni naplaćivač 52,50 12,08 64,58

6.8. Visoko obrazovani djelatnici 84,34 19,40 103,74

7. GRADSKA SPORTSKA DVORANA

7.1. Usluge minibusa

7.1.1. Slobodni prijevoz putnika po km 4,50 1,04 5,54

7.1.2. Troškovi vozača dnevno kod višednevnih izleta 255,74 58,82 314,56

7.1.3. Čekanje busa bez vožnje po danu kod višedn. Izleta 245,90 56,56 302,46

7.1.4. Cestarina, tunelarina, mostarina, trajekt, parking, noćenje i

ostali troškovi naplaćuju se prema stvarnim troškovima

7.2. Usluge sportskog programa dvorane

7.2.1. Aerobic 8 dolazaka 147,54 33,93 181,47

7.2.2. Aerobic 12 dolazaka 172,13 39,59 211,72

7.2.3. Aerobic 16 dolazaka 188,52 43,36 231,88

7.2.4. Aerobic 20 dolazaka 204,92 47,13 252,05

7.2.5. Aerobic jednokratno 24,59 5,66 30,25

7.2.6. Teretana ujutro 8 dolazaka 139,34 32,05 171,39

7.2.7. Teretana ujutro 12 dolazaka 155,74 35,82 191,56

7.2.8. Teretana ujutro 16 dolazaka 172,13 39,59 211,72

7.2.9. Teretana ujutro 20 dolazaka 188,52 43,36 231,88

7.2.10. Teretana ujutro 24 dolazaka 204,92 47,13 252,05

7.2.11. Teretana ujutro jednokratno 24,59 5,66 30,25

7.2.12. Teretana poslijepodne 8 dolazaka 147,54 33,93 181,47

7.2.13. Teretana poslijepodne 12 dolazaka 172,13 39,59 211,72

7.2.14. Teretana poslijepodne 16 dolazaka 188,52 43,36 231,88

7.2.15. Teretana poslijepodne 20 dolazaka 204,92 47,13 252,05

7.2.16. Teretana poslijepodne 24 dolazaka 221,31 50,90 272,21

7.2.17. Teretana poslijepodne jednokratno 24,59 5,66 30,25

7.2.18. Dječja sportska igraonica 8 dolazaka 122,95 28,28 151,23

7.2.19. Dječja sportska igraonica 12 dolazaka 163,93 37,70 201,63

7.2.20. Individualni program u teretani 81,97 18,85 100,82

Srijeda,2.rujna2009. Stranica3987—broj35

SLUŽBENENOVINE

7.2.21. Kombinacija teretana - aerobic popust od 10% 155,74 35,82 191,56

7.2.22. Korisnici sportski klubovi sa područja Grada 360,00 82,80 442,80

7.2.23. Rekreacija 1 sat korištenja dvorane - korisn. izvan podr. Grada 360,00 82,80 442,80

7.2.24. Rekreacija 1 sat korištenja dvorane - korisn. sa područja Grada 360,00 82,80 442,80

Pravo na popust ostvaruju učenici, studenti i obitelji - 3 člana

7.2.25. Cijena sata korištenja male sportske dvorane 180,00 41,40 221,40

7.2.26. Cijena sata korištenja »skladišta« 90,00 20,70 110,70

7.3. Cjenik oglasnog prostora

7.3.1. Oglasni prostor iza glavne tribine 2x1 m 5.000,00 1.150,00 6.150,00

7.3.2. Oglasni prostor nasuprot gledališta 2,5x2 m 12.000,00 2.760,00 14.760,00

7.3.3. Oglasni prostor iza rukometnog gola 2x1 m 10.000,00 2.300,00 12.300,00

7.3.4. Oglasni prostor na parketu igrališta - krug na centru 25.000,00 5.750,00 30.750,00

7.3.5. Oglasni prostor na parketu igrališta - uz reket 1,5x1 m 12.000,00 2.760,00 14.760,00

7.3.6. Oglasni prostor na parketu igrališta - u šestercu 5x1 m 15.000,00 3.450,00 18.450,00

7.3.7. Oglasni prostor nasuprot gledališta 3,5x2,8 mjesečno 2.000,00 460,00 2.460,00

7.3.8. Oglasni prostor iza rukometnog gola 4x3 m 2.100,00 483,00 2.583,00

7.3.9. Oglasni prostor nasuprot gledališta 2x2 m 1.500,00 345,00 1.845,00

Za usluge dvorane kod organiziranih grupa za korisnike van područja

Grada Crikvenice može se sklopiti ugovor sa drugačijom naknadom

od propisanog cjenika.

NAPOMENE:

Cijene se usklađuju u slučaju porasta cijena na malo iznad

5% na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske

Suglasnost na povećanje cijena prihvaćeno dana 27. kolovoza 2009. godine

Klasa:022-01/09-01/49

Ur. Broj: 2107/01-03-09-4

ZA GKTD »MURVICA« d.o.o.

G r a d o n a č e l n i k D i r e k t o r

______________________ _____________________

/DAMIR RUKAVINA/ /RUDOLF SMOLJAN/

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr