SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

34.

Temeljem članka 251. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 3/06) i članka 27. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 2. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi

Članak 1.

U Odluci o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/07) u članku 3. umjesto riječi »8.00« ima stajati »7.00«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 2. umjesto »Općinskog poglavarstva« ima stajati »općinskog načelnika«.

U stavku 3. umjesto »Općinsko poglavarstvo« ima stajati »općinski načelnik«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se na način da glasi:

»Novčanom kaznom, temeljem odredbi Zakona o prekršajima, kaznit će se za prekršaj investitor koji obavlja građevinske radove na području općine Dobrinj te koji je prijavio Ministarstvu odnosno nadležnom upravnom tijelu, građevinskoj inspekciji i inspekciji rada početak, prekid i trajanje građevinskih radova koje obavlja protivno odredbama ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se pravnu osobu u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kn.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kn.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizičku osobu u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kn.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-29/02

Ur. broj: 2142-04-01-09-3

Dobrinju, 30. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr