SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
GRAD RAB
73

51.

Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 18. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Rab donijetog na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba dana 1. veljače 2006. godine i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2009.godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab

Članak 1.

Razrješuju se dužnosti slijedeći članovi Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab, imenovani od strane Gradskog vijeća Grada Raba:

1. EDUARD ŠPANJOL,

2. LINDA DUMIČIĆ,

3. JOSIPA MATUŠAN.

Članak 2.

U Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Rab imenuju se:

1. MILENA GRCE,

2. ZORAN ANTUNOVIĆ,

3. JOSIPA MATUŠAN.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-09-33

Rab, 31. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr