SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
GRAD RAB
73

49.

Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 32. Statuta Dječjeg vrtića »Pahuljica« od 30. srpnja 1999., 25. prosinca 1999. i 21. rujna 2007. godine, te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/ 09) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2009. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »PAHULJICA« Rab

Članak 1.

Razrješuju se dužnosti slijedeći članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab, imenovani od strane Gradskog vijeća Grada Raba:

1. KRISTINA DUNDOVIĆ,

2. KATARINA KASALO,

3. SNJEŽANA GULIĆ.

Članak 2.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab od strane osnivača imenuju se:

1. GORDANA BATISTIĆ,

2. MARIJAN VIDAS,

3. ZLATKO BEG.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-09-32

Rab, 31. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr