SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
GRAD RAB
73

46.

Na temelju članka 35. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09) i članka 15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za suradnju s gradovima i općinama i međunarodnu suradnju

I.

Osniva se Komisija za suradnju s gradovima i općinama i međunarodnu suradnju.

II.

U sastav Komisije izabiru se:

1. BERISLAV DUMIĆ, za predsjednika,

2. EROS GRUBIŠIĆ, za člana,

3. JOŠKO VIDAS, za člana,

4. MILJENKO MATIJEVIĆ, za člana,

5. PETAR SANDALIĆ, za člana.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-09-28

Rab, 31. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr