SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
GRAD RAB
73

45.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03 i 107/07) i članka 18. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću »Dundovo« d.o.o., Skupština »Dundova« d.o.o. na sjednici održanoj 6. kolovoza 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju direktora »DUNDOVA« d.o.o.

Članak 1.

HARI ČIPČIĆ iz Raba, Supetarska Draga 424, osobna iskaznica broj 101493832 izdana u Rabu, imenuje se za direktora »DUNDOVA« d.o.o. Rab.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01

Ur. broj: 2169-01/2-09-20

Rab, 6. kolovoza 2009.

Predsjednik Skupštine
Berislav Dumić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr