SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
GRAD RAB
73

44.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00-Odluka USRH, 118/03 i 107/07) i članka 18. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću »Dundovo« d.o.o., Skupština »Dundova« d.o.o. na sjednici održanoj 6. kolovoza 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o opozivu direktora »DUNDOVA« d.o.o.

Članak 1.

Opoziva se dužnosti direktor »Dundova« d.o.o. MIRKO UMILJENOVIĆ iz Raba, Banjol 24, osobna iskaznica 100518236 izdana u Rabu, imenovan na sjednici Skupštine »Dundova« d.o.o. održanoj 6. listopada 2008. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01

Ur. broj: 2169-01/2-09-19

Rab, 6. kolovoza 2009.

Predsjednik Skupštine
Berislav Dumić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr