SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
GRAD RAB
73

42.

Temeljem članka 9. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2009. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublaživanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Grada Raba.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba imenuju se:

1. ROSANDA KRSTINIĆ-GUŠĆIĆ, zamjenica gradonačelnika, načelnica Stožera,

2. MILADIN KRSMANOVIĆ, voditelj Doma zdravlja PGŽ-Ispostava Rab, član,

3. VLADIMIR DUMIĆ, voditelj Lučke kapetanije Rijeka - Ispostava Rab, član,

4. FRANKO FABO, načelnik Policijske postaje Rab, član,

5. JOSIP JAŠKA, zapovjednik Vatrogasne zajednice otoka Raba, član

6. LENJINKA JURIČIĆ-MAMILOVIĆ, načelnica Odjela za ZS PU ZS

Rijeka, članica,

7. VANJA SERŠIĆ, predstavnik stručnih službi Grada, član,

8. VOISLAV MARČIĆ, predstavnik stručnih službi Grada, član,

9. DENIS DEŽELJIN, direktor TD »Vrelo«, član,

10. HARI ČIPČIĆ, direktor TD »Dundovo«, član.

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi gradonačelnik.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će stručne službe Grada.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/08).

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-09-27

Rab, 31. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr