SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
GRAD OPATIJA
73

108.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Opatije donosi

IZMJENU PLANA
prijema u službu za 2009. godinu

I.

Točka III. Plana prijema u službu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/08), mijenja se i glasi:

»U 2009. godini planira se prijem u službu jednog vježbenika visoke stručne spreme ekonomskog smjera u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti«.

II.

Ova Izmjena Plana objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web-stranici Grada Opatije.

Klasa: 112-01/08-01/14

Ur. broj: 2156/01-03-09-8

Opatija, 2. rujna 2009.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr