SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
GRAD DELNICE
73

36.

Na temelju članka 89., 90. i 92. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), gradonačelnik donosi dana 20. kolovoza 2009.

ODLUKU
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica

Članak 1.

Članak 49. stavak 4. se briše.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/06-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-09-01

Delnice, 20. kolovoza 2009.

Gradonačelnik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr