SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
GRAD KASTAV
12

12.

Na temelju članaka 13., 14., 15., 16., 17., 26. i 26a. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 101/98, 75/99, 76/99, 61/ 01, 109/01, 49/03 - pročišćeni tekst , 103/03 i 170/03) i članka 45. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko poglavarstvo Grada Kastva, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica, te prodaji
izvan njih i drugih oblika trgovine na malo
na području Grada Kastva

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje radno vrijeme i raspored radnog vremena prodavaonica, te prodaja izvan njih i drugih oblika trgovine na malo radnim danom, nedjeljom, državnim blagdanima i neradnim danima za vrijeme turističke sezone na području Grada Kastva.

II. RADNO VRIJEME I RASPORED RADNOG VREMENA

Članak 2.

Turistička sezona na području Grada Kastva traje od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 3.

Prodavaonice, te prodaja izvan njih i drugi oblici trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonice) mogu u turističkoj sezoni raditi od ponedjeljka do subote i to:

- započeti radom najranije u 6,00 sati

- završiti rad najkasnije u 21,00 sat.

Na dan uoči Božića, Nove godine i Uskrsa prodavaonice mogu raditi do 18 sati.

Prodavaonice mogu raditi jednokratno i dvokratno, prema odluci trgovca.

Za vrijeme turističke sezone, osim onih prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo, kojima je radno vrijeme utvrđeno Odlukom o godišnjem rasporedu dežurstva prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo i ostale prodavaonice iz stavka 1. ovog članka mogu raditi nedjeljom, državnim blagdanima i neradnim danima u radnom vremenu od 7 do 13 sati.

Članak 4.

Za vrijeme turističke sezone benzinske postaje i prodavaonice, koje posluju unutar benzinskih postaja, mogu poslovati, po radnom vremenu iz članka 3. ove Odluke.

Benzinske postaje i prodavaonice iz stavka 1. ovog članka mogu poslovati i od 0 do 24 sata ali uz posebnu suglasnost Gradskog poglavarstva Grada Kastva, kojem se podnosi obrazložen zahtjev.

Članak 5.

Za vrijeme turističke sezone i ljekarne mogu poslovati po radnom vremenu iz članka 3. ove Odluke.

Ljekarne mogu poslovati i od 0 do 24 sata ali uz posebnu suglasnost Gradskog poglavarstva Grada Kastva, kojem se podnosi obrazložen zahtjev.

Članak 6.

Za vrijeme turističke sezone radno vrijeme sajmova određuje se na način da radnim danom, nedjeljom, državnim blagdanima i neradnim danima započnu poslovanje najranije u 6 sati, a završe najkasnije u 22,00 sata.

Iznimno, radno vrijeme trgovačkih štandova u dane održavanja Bele nedeje, a po podnesenom zahtjevu odrediti će Gradsko poglavarstvo Grada Kastva

Članak 7.

Trgovac je dužan nadležnom tijelu Grada Kastva (Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva) petnaest dana prije početka rada dostaviti Obrazac prijave radnog vremena.

Ako prijava radnog vremena prodavaonice sadrži sve podatke iz Obrasca, nadležno tijelo će u roku od 8 dana od dana primitka ovjeriti prijavu radnog vremena i jedan primjerak vratiti trgovcu.

Trgovac je dužan ovjerenu prijavu radnog vremena držati na vidnom mjestu u prodavaonici, a radno vrijeme prodavaonice istaknuti na ulazu u prodavaonicu ili na drugom pogodnom mjestu tako da bude uočljivo potrošačima.

Trgovac je dužan obavijestiti nadležno tijelo Grada o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonica najmanje deset dana prije zatvaranja, a u hitnim slučajevima (bolest, smrt u obitelji, nepredviđen popis robe, inventura, nesreća i sl.) u roku od pet dana od dana zatvaranja prodavaonice. Obavijest o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonice trgovac je dužan istaknuti na ulazu u prodavaonicu.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na područje Grada Kastva (»Službene novine« Prmorsko-goranske županije broj 2/02).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 15. travnja 2004. godine.

Klasa: 334-01/04-01/5

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-10

Kastav, 22. ožujka 2004.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA KASTVA

Gradonačelnik

Sonja Brozović-Cuculić, dipl. oecc., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr