SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
17

30.

Na temelju članka 9. i članka 14. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 13. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o javnim priznanjima
Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/06 i 2/09), u članku 7. riječi: »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »Općinski načelnik«.

Članak 2.

U članku 16. riječi: »Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj« zamjenjuju se riječima: »Općinski načelnik Općine Omišalj«.

Članak 3.

U članku 27. riječi: »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 4.

U članku 28. riječi: »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/6

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 13. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr