SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
17

28.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 13. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/08), u članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pomoć za podmirenje troškova električne energije ostvaruje se na način da Općina Omišalj plaća račun ili dio računa za korisnika, pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke električne energije, do iznosa iz stavka 1. ovog članka.«

Stavak 3. briše se.

Članak 2.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Pravo na pomoć mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija.«

Pravo na pomoć mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola ako u posljednjem razredu osnovne škole odnosno u prethodnom razredu srednje škole imaju opći uspjeh najmanje 3,5.

Pravo na pomoć mogu ostvariti redoviti studenti prve godine studija s općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 3,5 ili redoviti studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,0.

Članak 3.

U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Mjesečni iznos pomoći učenicima i studentima utvrđuje Općinski načelnik u svakoj školskoj odnosno akademskoj godini ovisno o broju kandidata i visini osiguranih sredstava.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/6

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 13. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr