SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
17

27.

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 13. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/08) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju spora, što se smatra javnom površinom, odluku donosi Općinski načelnik.«

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. i 2. riječi: »Općinskog poglavarstva« zamjenjuje se riječima: »Općinskog načelnika«.

Članak 3.

U članku 17. riječi: »Poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

                                                                       Članak 4.    

U članku 33. stavku 1. i podstavku 2. i 3. riječ: »Poglavarstva« zamjenjuje se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 5.

U članku 49. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »Općinski načelnik«.

Članak 6

U članku 50. stavku 1. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »nadležno tijelo Općine sukladno propisima«.

Članak 7.

U članku 55. stavku 6. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »Općinski načelnik«.

Članak 8.

U članku 67. stavku 3. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »Općinski načelnik«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/6

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 13. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr