SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
17

25.

Na temelju članka 9. stavaka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09), članka 10. stavka 1. i 2. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 13. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Omišalj.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj imenuju se:

1. DINKO JUSTINIĆ, zamjenik Općinskog načelnika - načelnik Stožera;

2. IVAN KATALINIĆ, predstavnik Policijske uprave Primorsko-goranske - član;

3. JOSIP SEMJANIV, zapovjednik DVD Njivice - član;

4. LENJINKA JURIČIĆ, predstavnik PUZS Rijeka - član;

5. SUZANA SKOČILIĆ, predstavnica Ispostave Doma zdravlja Krk - član,

6. NATAŠA DOMIŠLJANOVIĆ, Upravni odjel Općine Omišalj - član;

7. DARIJO ŠOKOTA, lučki kapetan Ispostave Lučke kapetanije Rijeka u Omišlju - član.

                                                                       Članak 3.                           

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Eko-stožera Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 08).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/6

Ur. broj: 2142-06-09-01-1

Omišalj, 13. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr