SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
17

24.

Na temelju članka 15. i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 13. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola,
studenata i njihovih nastavnika - mentora za sudjelovanje i postignute rezultate na državnim i međunarodnim
natjecanjima

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se nagrađivanje učenika osnovnih i srednjih škola, studenata i njihovih nastavnika-mentora za sudjelovanje i postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Članak 2.

Pravo na novčanu nagradu iz članka 1. ove Odluke imaju učenici osnovnih škola, redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i stručnog studija s prebivalištem na području općine Omišalj u vrijeme sudjelovanja na natjecanju i njihovi nastavnici-mentori s kojima sudjeluju na državnim odnosno međunarodnim natjecanjima.

Članak 3.

Učenici, studenti i nastavnici iz članka 2. ove Odluke imaju pravo na nagradu u neto iznosu od 500,00 kuna za sudjelovanje na državnim natjecanjima odnosno 1.500,00 kuna za sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima, bez obzira na postignute rezultate na natjecanju.

Članak 4.

Za postignute rezultate na državnim natjecanjima učenici, studenti i nastavnici iz članka 2. ove odluke nagrađuju se u neto iznosu kako slijedi:

- za postignuto prvo mjesto 1.000,00 kuna,

- za postignuto drugo mjesto 700,00 kuna,

- za postignuto treće mjesto 500,00 kuna.

Članak 5.

Za postignute rezultate na međunarodnim natjecanjima učenici, studenti i nastavnici iz članka 2. ove odluke nagrađuju se u neto iznosu kako slijedi:

- za postignuto prvo mjesto 2.000,00 kuna,

- za postignuto drugo mjesto 1.500,00 kuna,

- za postignuto treće mjesto 1.000,00 kuna.

Članak 6.

Ako dva ili više učenika, odnosno studenta zajednički nastupaju na natjecanju iz jednog predmeta, svakome pripada nagrada iz članka 3., dok se nagrada iz članka 4. i 5. dijeli između učenika odnosno studenata koji se natječu.

Članak 7.

Zahtjev za dodjelu novčane nagrade Upravnom odjelu Općine Omišalj podnosi škola ili visokoškolska ustanova natjecatelja.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka dostavlja se:

- dokaz o sudjelovanju na državnom ili međunarodnom natjecanju,

- dokaz o postignutom rezultatu na natjecanju (ako je rezultat postignut),

- dokaz o prebivalištu učenika odnosno studenta na području općine Omišalj u vrijeme sudjelovanja na natjecanju.

Članak 8.

Odluku o dodjeli novčane nagrade donosi Općinski načelnik Općine Omišalj.

Članak 9.

Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Omišalj.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/6

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 13. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr