SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
17

23.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 13. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se stipendije redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima za postignuti uspjeh u obrazovanju te uvjeti i postupak njihove dodjele.

Članak 2.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu Općine Omišalj.

Iznos stipendije utvrđuje Općinski načelnik Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) za svaku školsku odnosno akademsku godinu, ovisno o broju kandidata i visini osiguranih sredstava.

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 3.

Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

A) UČENICI

1. da su državljani Republike Hrvatske

2. da su redoviti učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, s prebivalištem na području općine Omišalj

3. da imaju opći uspjeh u prethodna dva razreda srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja.

B) STUDENTI

1. da su državljani Republike Hrvatske

2. da imaju prebivalište na području općine Omišalj

3. da su redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, i to:

- redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja ili

- redoviti studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 4,0.

Članak 4.

Uvjeti iz članka 3. stavka 1.B) točke 1. i 2. ove Odluke primjenjuju se i na redovite studente koji studiraju izvan

Republike Hrvatske, ako je sustav ocjenjivanja u suglasju sa sustavom ocjenjivanja Republike Hrvatske.

Ako je sustav ocjenjivanja različit, pravo na stipendiju imaju redoviti studenti kojima prosjek ocjena prethodne akademske godine iznosi najmanje 85% najvećeg mogućeg prosjeka ocjena na odnosnom visokom učilištu.

Članak 5.

Pravo na stipendiju nemaju učenici odnosno studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

II. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 6.

Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se Upravnom odjelu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) na temelju Javnog poziva kojeg Upravni odjel objavljuje u dnevnom tisku i na internetskim stranicama Općine Omišalj, najkasnije do kraja listopada tekuće godine.

Članak 7.

Tekst Javnog poziva sadrži: uvjete za dodjelu stipendija, dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz zahtjev i rok za podnošenje zahtjeva.

Članak 8.

Upravni odjel na temelju podnijetih zahtjeva sastavlja Listu kandidata za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima i dostavlja je Općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Članak 9.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinski načelnik.

Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima za jednu školsku odnosno akademsku godinu.

Stipendije se isplaćuju u razdoblju od deset mjeseci.

Stipendije se isplaćuju do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 10.

Učenik ili student iz članka 3. ove Odluke koji tijekom godine prekine obrazovanje odnosno izgubi status učenika ili studenta dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti Upravni odjel.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obustavlja se daljnja isplata stipendija.

Ako učenik ili student iz stavka 1. ovog članka ne obavijesti Upravni odjel o prekidu obrazovanja odnosno gubitku statusa učenika ili studenta u roku iz stavka 1. ovog članka, dužan je vratiti iznos stipendije koji mu je isplaćen nakon toga.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nagrađivanju učenika srednjih škola i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/ 06).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/6

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 13. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr