SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 32. Srijeda, 19. kolovoza 2009.
GRAD OPATIJA

99.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) i članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 3. kolovoza 2009. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija

I.

Razrješuju se dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija:

1. Darko Varljen, Opatija, Put za Forticu 14,

2. Mirjana Kos-Nalis, Opatija, Ul. maršala Tita 25,

3. mr. sc. Darko Ekl, Pobri, Put za Matulji 17,

4. Josip Bačić, Opatija, M. Tita 91/2.

II.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija imenuju se:

1. Vedran Kružić, Opatija, I. Pošćića 5,

2. Ivone Šabarić Rubeša, Opatija, 114/2,

3. Dalibor Korenić, Opatija, Put Škrbići 6,

4. Milena Valenčić, Opatija, Antona Raspora 13.

III.

Za predsjednicu Upravnog vijeća predlažemo da se izabere Ivone Šabarić Rubeša, Opatija, 114/2.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/09-01/29

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 3. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr