SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 32. Srijeda, 19. kolovoza 2009.
GRAD OPATIJA

98.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) i članka 5. Odluke o osnivanju Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 96, 11/00, 17/01, 31/07, 38/07 i 13/09), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2009. godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća
Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje
u oblasti kulture Festival Opatija

I.

Razrješuju se dužnosti člana Upravnog vijeća Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija:

1. Goran Crnković, Opatija, Nikole Tesle 1,

2. Mirjana Kos-Nalis, Opatija, M. Tita 25,

3. Alan Sprohar, predstavnika radnika.

II.

Za članove Upravnog vijeća Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija imenuju se:

1. dr. sc. Lorena Bašan, Dobreć 88,

2. Dražen Turina, Opatija, Veprinački put 24,

3. Darinka Trinajstić, predstavnik radnika.

III.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/28

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 3. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr