SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 32. Srijeda, 19. kolovoza 2009.
GRAD OPATIJA

97.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) i članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car

Emin«, Opatija, Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2009. godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća
Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija

I.

Razrješuju se dužnosti člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija:

1. dr. sc. Dušan Vrus, Opatija, M. Tita 52,

2. Jan-Bernd Urban, Veprinac, Kolavići 12.

II.

Za članove Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija imenuju se:

1. Josip Bačić, Opatija, M. Tita 91/2,

2. Ivan Cerovac, Ičići, Poljane, Šmiti 6.

III.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/27

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 3. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr