SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 32. Srijeda, 19. kolovoza 2009.
GRAD OPATIJA

78.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05 i 127/07) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 3. kolovoza 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
za 2008. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 13/09) članak 3. mijenja se i glasi: »Više ostvareni prihodi iz članka 2. ove odluke raspoređuju se u 2009. godini za sljedeće namjene:

-neutrošena sredstva od prodaje stanova
nad kojima postoji stanarsko pravo
- na rezerviranja za buduće izdatke kn 498.131,00

-za program izgradnje objekata
komunalne infrastrukture kn 11.602.674,00

-za program održavanja komunalne
infrastrukture kn 1.415.000,00

-za program upravljanja imovinom
i stambenu djelatnost kn 5.963.444,00

-za program izrade prostornih planova kn 795.537,00

-za program državne izmjere kn 614.000,00

-za izradu arhitektonsko-urbanističkih
rješenja kn 1.593.843,00

-za program GIS kn 198.732,00

-za program aktivnosti Gradskog vijeća
(suradnja gradova prijatelja) kn 144.000,00

-za programe Ureda grada (potpore
aktivnostima drugih korisnika) kn 182.000,00

-za opremanje Centra za mlade
i nevladine udruge Grada Opatije kn 117.500,00

-za program srednjoškolskog i ostalog
obrazovanja kn 18.290,00

-za program Gradske knjižnice
i čitaonice V. C. Emina kn 25.500,00

-za program Hrvatskog muzeja
turizma u Opatiji kn 3.530,00

-za dodatne programe u kulturi kn 144.000,00

-za program manifestacije i drugi
projekti kn 140.000,00

-za program sporta kn 165.000,00

-za program socijalne skrbi i zdravstva kn 143.000,00

-za programe Službe za upravni razvitak
(opći rashodi i kapitalna ulaganja) kn 137.700,00

Članak 2.

Izmjena Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2008. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/08

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 3. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr