SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 32. Srijeda, 19. kolovoza 2009.
GRAD CRIKVENICA

67.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada, na 3. sjednici održanoj 12. kolovoza 2009. godine donijelo je

DRUGU IZMJENU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata I uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (u daljnjem tekstu Program) mijenja se u članku 3. koji glasi:

»Uređenje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i drugih prihoda Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 10.843.000,00 kuna za slijedeće namjene:

- uređenje Vinodolske ulice u

Crikvenici 2.910.000,00 kuna,

- uređenje Zvonimirove ulice u

Crikvenici 3.300.000,00 kuna,

- uređenje spojne ceste

Banija - Perčin u Jadranovu 1.137.000,00 kuna,

- uređenje ceste kroz Dramalj 500.000,00 kuna,

- uređenje trga ispred čitaonice u

Crikvenici 250.000,00 kuna,

- stepenište uz Thalasotherapiju 271.000,00 kuna,

- projekat ulice S. Brozovića, Selce 60.000,00 kuna,

- projekat D-8 - Jadranovo 165.000,00 kuna,

- projekat Basaričekove ul. u

Crikvenici 35.000,00 kuna,

- prolaz uz zgradu prekršajnog suda 70.000,00 kuna,

- prometno rješenje grada 60.000,00 kuna,

- označavanje mosta 27.000,00 kuna,

- uređenje ceste kroz Dramalj,

suradnja sa ŽUC-om, PGŽ 1.000.000,00 kuna.

- projekt, odvojak Goranske ul.

razlika iz 2008. g. 17.000,00 kuna,

- projekt, čitaonica - Miramare,

razlika iz 2008. g. 24.000,00 kuna,

- projekt, M. Muževića - Kačjak,

razlika iz 2008. g. 17.000,00 kuna,

- kapitalna ulaganja u stjecanje nove

imovine - kupnja zemljišta za

izgradnju prometnica 1.000.000,00 kuna.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 11.783.000,00 kuna i financirat će se sredstvima prihoda po osnovi komunalnog doprinosa planiranog Proračunom Grada Crikvenice za 2009. godinu u visini od 10.458.000,00 te ostalih prihoda.«

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/10

Ur. broj: 2107/01-01-09-7

Crikvenica, 12. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr