SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 32. Srijeda, 19. kolovoza 2009.
GRAD CRIKVENICA

66.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 3. sjednici održanoj 12. kolovoza 2009. godine donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU
ODLUKE O PROJEKCIJI PRORAČUNSKE
POTROŠNJE ZA 2009. DO 2011. GODINE

Točka 1.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2009. do 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/08 i 15/09) točka 1. mijenja se i glasi:

»II. izmjena i dopuna odluke o projekciji proračunske potrošnje sastoji se od dva dijela:

1. II izmjene i dopune projekcije proračunske potrošnje - opći dio proračuna i

2. II izmjene i dopune projekcije proračunske potrošnje - posebni dio proračuna.«

Točka 2.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2009. do 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/08 i 15/09) točka 2. mijenja se i glasi:

II. IZMJENE I DOPUNE PROJEKCIJE PRORAČUNSKE POTROŠNJE -
OPĆI DIO PRORAČUNA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

*tablica se nalazi na kraju stranice*

 

Točka 3.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2009. do 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/08 i 15/09) točka 3. mijenja se i glasi:

»II. izmjena i dopuna projekcije proračunske potrošnje - posebni dio proračuna sastoji se od rashoda/izdataka raspoređenih po razdjelima i programima i sastavni je dio ove Odluke.«

Točka 4.

Ova II. izmjena i dopuna odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2009. do 2011. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/10

Ur. broj: 2107/01-01-09-6

Crikvenica, 12. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

II. IZMJENE I DOPUNE PROJEKCIJE PRORAČUNSKE POTROŠNJE
- POSEBNI DIO PRORAČUNA

 

*tablica se nalazi na kraju stranice*

 

II. izmjena i dopuna Odluke o projekciji  



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr