SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 32. Srijeda, 19. kolovoza 2009.
GRAD CRIKVENICA

65.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj dana 12. kolovoza 2009. godine donijelo je:

II. IZMJENU I DOPUNU
Plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu

Točka 1.

U planu razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu mijenja se i glasi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/08 i 15/09) točka 1. mijenja se i glasi:

»II. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

II. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu sastoji se od tri dijela:

1. II. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2009. godinu,

2. II. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2009. godinu s planiranim prihodima i

3. II. izmjene i dopune projekcije plana razvojnih programa 2009.-2011. godina.«

Točka 2.

U planu razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu mijenja se i glasi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 58/08 i 15/09) točka 3. mijenja se i glasi:

»Sva tri dijela II. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu iz točke 1. stavak. 2 ovog Plana sastavni su dio II. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu.«

Točka 3.

Ova II. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/10

Ur. broj: 2107/01-01-09-5

Crikvenica, 12. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2009. godinu

*tablica se nalazi na dnu stranice*

II. izmjena i dopuna Plana razvojnih   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr